TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SU SÜTUNU İÇİNDE ASKIDA BULUNAN PARTİKÜLLERİN ULTRASONİK TARAMA İLE FİZİKSEL VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ (SEDİMANTASYON ORANI TAYİNİNE OLAN FAYDALARI)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ultrasonik, akış, partikül, sediman, eklenerek artan kütle, ultrasonic, flow, particle, sediment, cmulative mass

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası