TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DENİZ ARAŞTIRMALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AKINTI VE CTD ÖLÇÜMLERİNİN DENİZ TABANI SEDİMAN DAĞILIM ÇALIŞMALARINDA KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deniz, akıntı, CTD, sediman dağılımı, Sea, current, CTD, sediment distribution

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası