TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MARMARA EREĞLİSİ ŞELF SEDIMENT KAROTLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sediment kor, ağır metal değerlendirme, zenginleşme faktörü, ekolojik risk, Sediment core, heavy metal assessment, enrichment factor, ecological risk

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası