TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARINCADAĞ MEVKİİNDE (POZANTI/ADANA) BULUNAN bakır , kurşun , çinko , altın ve gümüş CEVHERLEŞMELERİNİN ASİT KAYA/MADEN DRENAJ POTANSİYELİ VE ÇEVRESEL SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Asit maden drenajı, sülfürlü mineraller, Karıncadağ polimetal cevherleşmeleri, Adana, Acid rock/mine drainage, sulphide minerals, Karıncadağ, polymetallic minerals, Adana

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası