TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN VE İÇ-TORİD KENET KUŞAKLARININ KESİŞİMİ: HAYMANA HAVZASI, ORTA ANADOLU’NUN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BLOK ROTASYONLARI ve GRAVİTE & MANYETİK MODELLENMESİ, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleomanyetizma, Haymana Havzası, Çankırı Havzası, Tuzgölü Havzası, blok rotasyonu, Gravite&Manyetik, Orta Anadolu, Paleomagnetism, Haymana-Çankırı and Tuzgölü Basins, block rotations, Gravity&Magnetic Modeling, AMS, Central Anatolia

Yazarlar
Murat Ozkaptan
Erhan Gülyüz
Nurettin Kaymakcı
Cornelis G. Langereıs
Arda A. Ozacar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası