TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KRETASE-PALEOJEN HAVZALARININ TEKTONİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler havza, eklenir tektonizma, Mastriştiyen-Paleosen, Kretase Eklenir Prizması, Ankara, basin, accretionary tectonics, Maastrichtian-Paleogene, Cretaceous Accretionary Prism, Ankara

Yazar
Bora Rojay brojay@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası