TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARADENİZ ÇEVRESİNDE KİMMERİD OROJENEZİ (TRİYAS – ERKEN JURA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kimmerid orojenezi, Karadeniz, Triyas, Jura, detritik zirkon, Cimmeride orogeny, Black Sea, Triassic, Jurassic, detrital zircons

Yazar
Aral Okay okay@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası