TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PASİF KITA KENARI GELİŞİM MEKANİZMALARI VE HİPER-EXTANSİYON: DERİN SİSMİK VERİLER IŞIĞINDA KARADENİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler pasif kıta kenarı oluşumu, magma zengin ve magma fakir kıta kenarları, hiper- ekstansiyon, derin sismik, riftleşme, Kara Deniz, passive continental margin mechanisms, magma-rich and magma-poor continental margins, hyper-extension, deep seismic, rifting, Black Sea

Yazarlar
Nurettin Kaymakcı
Rod Graham
Brian Horn
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası