TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KERKÜK VE QARA-CHOQ ANTİKLİNALLERİ ARASINDAKİ DUSHWAN YÜKSELİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE MORFOTEKTONİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tektonik, Yükselim, Uzaktan Algılama, Senklinal Tectonic, Uplift, Remote sensing, Syncline

Yazarlar
Alaa N. Hamdona
Laith Kh. Ibrahim
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası