TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) TARAFINDAN ARAŞTIRMASI YAPILMIŞ OLAN MAĞARALARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE (CBS) UYARLANMIŞ ENVANTER ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler CBS, mağara, ekosistem GIS, cave, ecosystem

Yazarlar
Korhan Çakır korhan.cakir@mta.gov.tr
Cangül Acar
Fatih Savaş fatih.savas@mta.gov.tr
Ismail Kahraman
Levent Yeleser l-yeleser@hotmail.com
Koray Tork
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası