TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TÜRKİYE’DEN BİR AR-GE ÇALIŞMASI: ELEKTRONİK JEOLOG PUSULASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Elektronik jeolog pusulası, GPS, haritacılık, jeolog pusulası, sayısal veri işleme, yapısal ölçüm Digital signal processing, electronic geological compass, geological compass, GPS, mapping, structural measurements

Yazarlar
Kubilay Uysal
Levent Yavaş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası