TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE (CBS) ALANSAL VERİ MODELLEMESİ (MİNERAL POTANSİYEL HARİTASI) UYGULAMALARI: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA (GÜMÜŞHANE-KD TURKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler CBS, alansal veri modellemesi, Index Overlay, Fuzzy Logic, maden yatakları GIS, spatial data modelling, Index Overlay, Fuzzy Logic, ore deposite

Yazarlar
Onder Kayadibi Doğan Aydal dogan.aydal@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası