TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAĞLIK HARCAMALARINDA TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARIN YERİ VE ÖNEMİ. MALİGN MEZOTELYOMA ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler genel sağlık sigortası, malign mezotelyoma, sağlık harcamaları, tıbbi jeoloji, toplum sağlığı universal health insurance, malignant mesothelioma, medical expenses, medical geology, public health

Yazarlar
Mehmet Şener mehmet2sener@yahoo.com
Ayten Kayı Cangır
Gokhan Ertan ertan5151@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası