TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYSERİ BÖLGESİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİ (GI Ca) İLE TOPRAK, SU, BİTKİ VE AĞIR METALLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Volkanik Toprak, Ekosistem, Mineraloji, Kimya Volcanic soil, Ecosystem, Mineralogy, Chemistry

Yazarlar
Kenan Kılıç
Hüseyin Yalçın yalcin@cumhuriyet.edu.tr
Kadri Güven
Hakan Mete Doğan
Alper Durak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası