TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Çan (Çanakkale ) Bölges İ Kömürler İnİn Kend İlİğİnden Yanması , Gaz İçer İğİ ve Çevresel Etk İler İnİn İncelenmesİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çan kömürü, çevresel etki, gaz bileşenler, kendiliğinden yanma Çan Basin, environmental impact, gas composition, spontaneous combustion

Yazarlar
Gülbin Gürdal
Hakan Hoşgormez
Doğacan Ozcan dogacan.ozcan@istanbul.edu.tr
Dai Shifeng
Xiao Li
Huidong Liu
Weijiao Song
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası