TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KANSERİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kanser, çevresel faktörler, karsinogenez Cancer, enviromental factors, carcinogenesi

Yazarlar
Yusuf Baran
Yağmur Kiraz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası