TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HATILDAĞ (BOLU, KB ANADOLU) GÖLSEL EOSEN İSTİFİNDE MİLANKOVİÇ ÇEVRİMLERİNİN JEOKİMYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Lütesiyen, Milankoviç çevrimleri, presesyon çevrimi, jeokimya, bitumlu şeyl Lutetian, Milankovitch cycles, precession cycle, geochemistry, bituminous shale

Yazarlar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
Ismail O. Yılmaz
Lorenz Schwark
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası