TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIZILIRMAK NEHRİ’NİN KAPODOKYA YÖRESİNDEKİ KUVATERNER SEKİ-DEPOLARININ FLÜYYAL DİNAMİKLERİ VE FASİYES MİMARİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Alüvyal çökeller, fasiyes mimarisi, flüvyal dinamikler, İç Anadolu, Kızılırmak Alluvial sediments, facies architecture, fluvial dynamics, Central Anatolia, Kızılırmak

Yazarlar
Çetin Şenkul
Mustafa Karabıyıkoğlu
Uğur Doğan ugur-dogan@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası