TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANTALYA – MANAVGAT HAVZASINDA GEBİZ KİREÇTAŞI VE EVAPORİTLERİN ORTAMSAL İLİŞKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Evaporit, Tortoniyen, Messiniyen, allokton, selenitik jips Evaporate, Tortonien, Messinian, alloctonous, selenite gypsum

Yazarlar
Saliha Dündar
Baki Varol
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası