TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİVAS HAVZASI ERKEN OLİGOSEN YAŞLI DENİZEL EVAPORİTLERE BİR ÖRNEK: EĞRİBUCAK KESİTİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Denizel evaporitler, Sivas havzası, Oligosen arine evaporites, Sivas basin, Oligocene

Yazarlar
Ozgen Kangal okangal@cumhuriyet.edu.tr
Baki Varol
Nazire Ozgen Erdem
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası