TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AK-1X KUYU KESİTİ (PENSİLVANİYEN, ZONGULDAK HAVZASI, KB TÜRKİYE) SINUSPORES SINUATUS (ARTÜZ) RAVN, 1986’ NIN DAHA GENÇ BİR İSTİFİ İŞARET EDEN PALİNOLOJİK MARKERLAR İLE BİRLİKTE BULUNUŞU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Palinoloji, stratigrafi, Türkiye, Zonguldak, Karbonifer Palynology, stratigraphy, Turkey, Zonguldak, Carboniferous

Yazar
Ellen Stollea
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası