TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİ BULGULAR IŞIĞINDA MUĞLA-ÖZLÜCE MEMELİ FOSİL YATAĞI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Muğla, Özlüce, Geç Miyosen, Turoliyen, Chilotherium Muğla, Özlüce, Late Miocene, Turolian, Chilotherium

Yazarlar
Berna Alpagut
Serdar Mayda serdar.mayda@ege.edu.tr
Tanju Kaya
Fikret Goktaş fikretgoktas50@gmail.com
Kazım Halaçlar
Seda Deniz Kesici
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası