TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HIPPARION VE EQUUS (EQUIDAE - PERISSODACTYLA) FOSİLLERİNE AİT KEMİKLERDE İLK PALEOHİSTOMORFOLOJİK ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleohistoloji, Equus, Hipparion, Histomorfoloji, SEM, ICP-MS Paleohistology, Equus, Hipparion, Histomorphology, SEM, ICP-MS

Yazarlar
Serdar Mayda serdar.mayda@ege.edu.tr
Semra Malkoç
Tanju Kaya
Muhsin Konuk
Anusuya Chınsamy
Uğur C. Erişmiş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası