TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HOMA-AKDAĞ (SANDIKLI) VE BALÇIKHİSAR (ŞUHUT) İSTİFLERİNİN JURA-ALT KRETASE FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bentik Foraminifer, Biyostratigrafi, Jura, Karbonat istif, Balçıkhisar, Homa-Akdağ Benthic Foraminifera, Biostratigraphy, Jurassic, Carbonate sequence, Balçıkhisar, Homa-Akdağ

Yazarlar
Aslı Ozkaymak aslik@aku.edu.tr Ismail Işintek ismail.isintek@deu.edu.tr Bilal Sarı bilal.sari@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası