TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BUCA-KAYNAKLAR KARBONAT İSTİFİNDE (İZMİR-BATI TÜRKİYE) TRİYAS-JURA GEÇİŞİ VE FORAMİNİFER İÇERİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Triyas, Jura, Buca-Kaynaklar, foraminifer, karbonatlar Triassic, Jurassic, Buca-Kaynaklar, foraminifer, carbonates

Yazarlar
Ismail Işintek ismail.isintek@deu.edu.tr Sevinç Betül Ozbakışlar Şensoy
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası