TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA VE DOĞU TOROSLARDA ALT KARBONİFER KONODONT FASİYES DAĞILIMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Konodont, mikrofasiyes, Erken Karbonifer, Toroslar Conodont, microfacies, Early Carboniferous, Taurides

Yazarlar
Ayşe Atakul - Ozdemir
Demir Altıner
Sevinç Ozkan- Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası