TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DEKİ İLK LOBOLITH BULGUSU: DOĞU VE ORTA TOROSLARDAKİ SİLURİYEN/DEVONİYEN SINIR ZONUNDA SCYPHOCRINOID’LER VE DİĞER PALEONTOLOJİK KANITLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler brakyopodlar, konodontlar, ekinodermler, ostrakodlar, palinomorflar brachiopods, conodonts, echinoderms, ostracods, palynomorphs

Yazarlar
E. Schindler
A. Nazik
R. Haude
R. Brocke
E. Şeker
N. Bozdoğan
R.h. Sancay
H. Groos-Uffenorde
U. Jansen
K. Weddige
R. Ozkan
M.n. Yalçın
A. Wehrmann
V. Wildea
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası