TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN GÖLÜ DOĞUSUNUN (DOĞU ANADOLU) AKİTANİYEN-LANGİYEN (ALT-ORTA MİYOSEN) PALEOCOĞRAFYASINA BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van Gölü, Akitaniyen, Langiyen, Paleocoğrafya Lake Van, Aquitanian, Langhian, Paleogeography

Yazarlar
Didem Aytin
Elvan Demirci elvandemirci65@gmail.com
Azad Sağlam Selçuk
Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası