TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

POLEN ANALİZLERİNDEN HARAMİ BÖLGESİNDE (KONYA-ILGIN, TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN PALEOVEJETASYON VE İKLİM KAYITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biyocoğrafya, paleoiklim, erken Miyosen, paleovejetasyon, polen Biogeography, paleoclimate, early Miocene, paleovegetation, pollen

Yazar
Demet Biltekin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası