TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN GÖLÜ ÇÖKELLERİNİN ELEMENT KİMYASI VE BİYOMARKER KAYITLARI: HOLOSEN EKOSİSTEMİ VE DOĞU ANADOLU’NUN İKLİMİNE KATKILAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van Gölü, Holosen, Ekosistem, Lipid biyomarkerlar, Çökel kimyası Lake Van, Holocene, Ecosystem, Lipid biomarkers, Sediment geochemistry

Yazarlar
Ozlem Bulkan
Heinz Wilkes
Namık Çağatay
Heinz Wilkes
Namık Çağatay
Naci Orbay
Ozlem Makaroğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası