TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GASTROPODA-BİVALVİA FAUNA DAĞILIMI İLE SÜNNET GÖLܒNÜN (GÖYNÜK, BOLU) ERKEN-ORTA HOLOSEN’DEKİ PALEOİKLİM VE PALEOORTAM ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Erken-orta Holosen, paleoekoloji, paleoiklim, gölsel taraça Early-Late Holocene, lake terrace, paleoecology, paleoclimatology

Yazarlar
Sevinç Kapan Yeşilyurt
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası