TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE OLİGOSEN’DE YAŞAMIŞ DEV GERGEDANLARIN PALEOCOĞRAFİK ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çankırı-Çorum Havzası, Dev gergedan, Kızılırmak Formasyonu, Geç Oligosen, Paraceratherium Çankırı-Çorum Basin, Giant Rhinocerotoid, Kızılırmak Formation, Late Oligocene, Paraceratherium

Yazarlar
N. Oyala
Ş. Şen
L. Karadenizli
P.-O. Antoine
G. Saraç
E. Albayrak
C. Tunoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası