TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BASHİQA ANTİKLİNALİNİN GÜNEYDOĞU KANADINDAKİ DOĞRULTU ATIMLI FAYIN MORFOTEKTONİK ANALİZİ

Bildiri Türü Çağrılı Bildiri

Yazar
Alaa N. Hamdon
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası