TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YEDİSU FAYI’NIN (KUZEY ANADOLU FAYI) SİSMİK RİSK ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yedisu Fayı, deprem, Kuzey Anadolu Fayı, sismik boşluk, risk analizi, kuvvetli yer hareketi, şiddet modellemesi Yedisu Fault, earthquake, North Anatolian Fault, seismic gap, risk analysis, strong ground motion, intensity modeling

Yazarlar
H. Esra Yılmaz
H. Serdar Akyüz
Cengiz Zabcı zabci@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası