TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜTAHYA FAYI VE YAKIN CİVARININ KİNEMATİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kinematik Analiz, Kütahya fayı, Neotektonik, Transpresyonel, Tansiyonel Kinematic Analysis, Kütahya Fault, Neotectonic, Transpressional, Extensional

Yazarlar
Elif Akgün
Süha Ozden ozden@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası