TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KESME DALGASI AYRIMLANMASI YÖNTEMİ İLE ORTA ANADOLU’NUN SİSMİK ANİZOTROPİ YAPISININ İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kesme Dalgası Ayrımlanması, Sismik Anizotropi, Üst Manto Dinamikleri Shear Wave Splitting, Seismic Anisotropy, Upper Mantle Dynamics

Yazarlar
Dilekcan Pamir
Bizhan Abgarmi
A. Arda Ozacar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası