TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PERTEK FAYI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Pertek fayı, Keban metamorfitleri, deprem, tektonik Pertek fault, Keban metamorphics, earthquake, tectonic

Yazar
Erdal Herece
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası