TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİZMASININ MANTO DERİNLİKLERİNDEKİ JEODİNAMİK İTİCİ GÜCÜ: TETİS KONVEKSİYON HÜCRESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neotektonik, Tetis konveksiyon hücresi, jeodinamik model, Afar sorgucu, itici mekanizma Neotectonics, Tethyan convection cell, geodynamic model, slab-pull, Afar plume, driving mechanism

Yazarlar
Mehmet Keskin mehmetkeskin@itu.edu.tr
Claudio Faccenna
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası