TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İSTANBUL BATI YAKASINDAKİ KARBONİFER YAŞLI KAYAÇLARIN DAYANIM ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deformabilite özellikleri, Karbonifer yaşlı kayaçlar, mikro kırıklanma başlangıcı, tek eksenli sıkışma dayanımı Deformability properties, carboniferous-aged rocks, crack initiation, uniaxial compressive strength

Yazarlar
Omer Ündül oundul@istanbul.edu.tr Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası