TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARAKUZ BARAJI VE HES PROJESİ KAPSAMINDA TÜNEL AÇIMI SIRASINDA KARŞILAŞILAN KARSTİK BOŞLUK

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karstik boşluk, kireçtaşı olistoliti, melanj, TBM, Karakuz Barajı Carstic cavity, limestone olistoliths, melange, TBM, Karakuz Dam

Yazar
Fatma Taraf fatmataraf@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası