TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOLAYOBA FORMASYONUNDA AÇILAN HAT TÜNELLERİNDE PATLATMALI KAZI İLE TBM PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kadıköy-Kartal metrosu, tünel, NATM, TBM, kazı performansı Kadıköy-Kartal Subway, Tunnel, NATM, TBM, excavation performance

Yazarlar
Şükrü Şenol sukrusnl@gmail.com Sinan Biberoğlu sinanbiberoglu@gmail.com Evren Poşluk evrenposluk@gmail.com Irem Elitez iremeltz@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası