TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KENT MERKEZİNDE SEÇİLMİŞ LOKASYONLARDA GENÇ ÇÖKELLERİN ZEMİN BÜYÜTME KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zemin büyütmesi, rezonans, İzmir, deprem, kuvvetli yer hareketi istasyonu Soil amplification, resonance, İzmir, earthquake, strong ground motion station

Yazarlar
Hakan Albayrak hakanalbayraktr@gmail.com Kamil Kayabalı kayabali@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası