TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖLÇÜTLER ESAS ALINARAK SIVILAŞMA DUYARLILIK HARİTALARININ HAZIRLANMASI: ADAPAZARI HAVZASI ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sıvılaşma duyarlılık haritası, Kuvaterner çökelleri haritası, Adapazarı Havzası, deprem Liquefaction susceptibility map, Quaternary deposits map, Adapazarı Basin, earthquake

Yazarlar
Ayla Bulut Üstün aylabulut@yahoo.com Orhan Cem Ozerk ozerk@mta.gov.tr Refahat Osmançelebioğlu refahat@yahoo.com Adem Ozata adem_ozata@hotmail.com Tolga Esirtgen tolgaesirtgen@yahoo.com Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
Alper Gürbüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası