TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

23 EKİM 2011 VAN-ERCİŞ DEPREMİ’NDE MEYDANA GELEN SIVILAŞMANIN GERİYE DÖNÜK ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geriye dönük analiz, zemin deformasyonları, LPI, LSI, sıvılaşma, 2011 Van-Erciş Depremi Back-analysis, ground deformations, LPI, LSI, liquefaction, 2011 Van-Erciş Earthquake

Yazarlar
Mutluhan Akın mutluhanakin@nevsehir.edu.tr Ali Ozvan aliozvan@gmail.com
Müge K. Akın
Tamer Topal topal@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası