TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ISPARTA OVASI’NDAKİ VOLKANİK ZEMİNLERİN JEOMEKANİK DAVRANIŞLARININ VE MİKRO YAPININ BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Volkanik zemin, çift doğrusal yenilme zarfı, çökme potansiyeli, makaslama dayanımı, mikro yapı Volcanic soil, bi-linear failure envelope, collapse potential, shear strength, microstructure

Yazarlar
E. Avşar
Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr
M. Mutlutürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası