TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYA KÜTLE KALİTESİ PUANLAMA (RMQR) SİSTEMİ VE KAYA KÜTLESİNİN JEOMEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNİNDE KULLANIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler RMQR, kaya kütlesi, jeomekanik özellikler, görgül ilişki, kaya malzemesi RMQR, rock mass, geomechanical properties, empirical relationship, rock material

Yazarlar
Omer Aydan
Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr
Naohiko Tokashiki
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası