TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKÇEADA VOLKANİKLERİNİN MİKROYAPISAL BİLEŞENLERİNİN JEO-MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gökçeada volkanikleri, jeo-mühendislik özellik, kırıklanma başlangıcı, tek eksenli sıkışma dayanımı Gökçeada volcanics, geo-engineering property, crack initiation, uniaxial compressive strength

Yazarlar
Omer Ündül oundul@istanbul.edu.tr Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr
Florian Amann
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası