TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI SAKARYA ZONUNDA, KALABAK FORMASYONU’NUN KIRINTILI ZİRKON U-Pb JEOKRONOLOJİSİ VE METAMORFİZMA KOŞULLARI, KB TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kırıntılı zirkon, U-Pb yaşlandırma, Metamorfizma koşulları, KB Anadolu. Detrital zircon, U-Pb dating, metamorphic conditions, NW Anatolia

Yazarlar
Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr
Sinan Ongen
Irena Peytcheva
Mehmet Keskin mehmetkeskin@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası