TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Menderes Mas İfİ’NDEKİ ERKEN PALEOZOYİK ALKALİ MAGMATİZMASINA AİT İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Amfibol ortognays, siyenitik magmatizma, LA-ICP-MS U-Pb yaşlandırması, Menderes Masifi, Gondvana Amphibole orthogneisss, syenitic magmatism, LA-ICP-MS U-Pb dating, Menderes Massif, Gondwana

Yazarlar
O.e. Koralay
Y. Ersoy
O. Candan
A.s. Collins
R. Oberhänsli
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası