TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANADOLU’DAKİ YÜKSEK BASINÇ METAMORFİZMASI ÜRÜNÜ ROZETLİ MERMERLER: OLUŞUM, MORFOLOJİK ÖZELLİKLER, KİMYASAL ANALİZLER VE OLUŞUM TARİHÇESİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neotetis, yüksek basınç, mermer, psödomorfizim Neotethys, high-pressure, marbles, pseudomorphs

Yazarlar
Franziska Scheffler
Roland Oberhänsli
Amaury Pourteau
Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr
Adrian Immenhauser
Matteo Di Lucia
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası